Izrādes

          Kā zināms, latviešu autora rakstītas lugas visprecīzāk atbilst latviešu mentalitātei un zīmju sistēmai, līdz ar to adekvāti iedarbojas uz skatītāju. Citu tautu autoru lugu iedarbība var būt neadekvāta šo faktoru neatbilstības dēļ. Tieši tādēļ Dramaturgu teātris kā pirmais un vienīgais teātris Latvijā ievieš EKO izrādes.

EKO

          EKO izrāde ir Dramaturgu teātra izrāde, kuras garums nepārsniedz 1 stundu un 15 minūtes, kas ir visoptimālākais ilgums, kas atbilst cilvēka dabiskajām uztveres spējām un spējai nosēdēt vienā vietā — tātad ir tuvināts organisma dabiskajiem procesiem.

EKO izrādes raksturīgākās pazīmes:
          * ērtas sēdēšanas ilgums – laiks līdz 1 stundai, kas nosaka maksimālo EKO izrāžu garumu: 1 stunda un 15 minūtes;
          * informācijas koncentrēšana un izklāsts īsākā laikā, kas atbilst šodienas cilvēka uztveres īpatnībām;
          * ar skatītājiem kopīgā vidē dzīvojoša dramaturga iestudētas lugas, kas nodrošina precīzi vērstu emocionālo iedarbību.

Brīdinājums! Kopēt un pavairot aizliegts!

 
Citi izrāžu aprakstos izmantotie apzīmējumi:


12 +

Nav ieteicama līdz 12 gadu vecumam


14 +

Nav ieteicama līdz 14 gadu vecumam


15 +

Nav ieteicama līdz 15 gadu vecumam


Uzraudzībā

Bez ierobežojuma