Nekur tu nespruksi, gardā!

Nekur tu nespruksi, gardā!

Dramaturgu teātra 20. studijas mācību izrāde.

Dramaturgs un režisors – Hermanis Paukšs.
Komēdija. Izrāde ilgst –  50 minūtes.

Drīz vien pēc tā, kad auklīte izstāsta meitenei pasaciņu par vampīru, tas sāk nākt pie meitenes ciemos un sūkt visiem asinis.

LOMĀS:

AIVARS : Aleksis Ramanis vai Aleksejs Remesovs vai Mārtiņš Staris vai Rūdolfs Grāvītis
ALISE : Dita Kreicberga vai Estere Dukse vai Marta Medne vai Zane Reinholde
ESMERALDA : Beatrise Butkeviča vai Evelīna Sumeraga vai Gunita Baumane vai Lelde Galle vai Megija Jermolova
HEILIJA : Aija Krišjānova vai Diāna Gruznova vai Inese Jureviča vai Inese Rosicka vai Līva Šķestere
LILIĀNA : Evita Jeremejeva vai Ilona Pole vai Laura Miķelsone
DEBORA : Ilga Liepiņa vai Ilze Šmagre vai Līga Dzelme vai Līga Stūre vai Mārīte Ločmele
NIKIJA : Baiba Niparte vai Krista Džeriņa vai Kristīne Buša vai Līga Cīrule vai Madara Kriščūne
MIKIJA : Agnese Skujiņa vai Dagnija Gaubšteina vai Dignija Šilova vai Linda Ludāne vai Madara Beijere

Foto – Marta Skuja

Foto – Marta Skuja

Foto – Marta Skuja